Hjälp våra hav

Plast… de mest tåliga materialen som finns.
Med sina fantastiska egenskaper som håller under nästan alla förhållanden använder vi det till matförpackningar, kläder, byggmaterial.. Listan är lång. Baksidan är att materialet aldrig bryts ner och det som hamnar i natur och vatten finns kvar där tills vi städar upp det.

Katastrofala omständigheter sker när materialet kommer i kontakt med djur och organismer, inte minst i våra hav. Plasten, som med tiden fragmenteras, misstas för mat av både däggdjur, fåglar och fisk vars matsmältning slutar fungera och de svälter ihjäl.

Plast som flyter omkring i våra vatten samlas förr eller senare genom havsströmmarna till så kallade virvlar. Det finns fem sådana platser med enorma mängder skräp. Den största är dubbelt så stor som hela Storbritannien.