The ocean cleanup

Arbetet som pågår för upprensning i haven är flerdimensionellt men Open Water Bodycare har valt att ägna sin donation till The Ocean Cleanup som under flera år har arbetat med en prototyp som kan samla upp plast i öppet vatten. Under 2018 sjösattes den färdiga modellen i Stilla Havet där havsströmmarna möts och koncentrationen av plast är mycket hög. År 2020 utökas arbetet till andra högt drabbade havsområden. Under 2019 har man utvidgat arbetet runt uppsamling av plast och skräp direkt från mycket förorenade floder, innan det flyter ut i öppet hav, främst i Asien. Arbetet utvidgas vartefter som medel tillåter.

The Ocean Cleanup uppskattar processen för att samla upp 50% av det flytande skräpet till fem år.  Läs mer om deras arbete här